torsdag 9. juni 2011

Diplomen i boks!

Arkitektdiplomer (masteroppgaver) er ikke til å spøke med. De lurer som et spøkelse gjennom hele studiet og sprer frykt og ubehag. Jo nærmere det kommer, jo mer syka ut blir man. SÅ, hva gjør man da? Jo, man får barn semesteret før. Sånn for å være helt sikker på å miste fokus fullstendig. Men jammen var jeg glad vi bestemte oss for at det var en god ide, for bedre unnskyldning til å ikke jobbe seg helt i hjel skal du lete lenge etter. Og hyggeligere adspredelse finner ihvertfall ikke jeg.

Likefullt klarte jeg å jobbe over 50timer i uka i snitt, jeg tør ikke engang å tenke på timeregnskapet til de andre. Men jeg stod jeg også! Og for et år siden kunne jeg altså kalle meg arkitekt. Med det hele litt på avstand (bokstavelig talt for delene av prosjektet som ikke ble kastet har ligget i kjelleren) gjorde jeg endelig det jeg lenge hadde tenkt på. Komprimerte det hele til en liten boks! Jeg har ikke kastet skissebøker og prosjektmapper, men dette er det eneste som overlever av modeller.

Kanskje ikke så vakkert, men det var dette med affeksjonsverdi, eller noe sånt. Komprimert ned fra dette...

Og for de spesielt interesserte, dette handlet oppgaven om; 

Problemstilling

I Norge snakker man ofte om at de frivillige organisasjonene er “en skole i demokrati”, men det er kun de som er aktive i en organisasjon som får gå på denne ”skolen”. Når det er slik mister mange unge sjansen til å tilegne seg erfaring og kunnskap. Et bygg som bryter ned barrierene mellom de organiserte og de uorganiserte vil tilføre samfunnsdebatten et nytt element, og legge til rette for økt deltakelse.

Program

Større bygg sentralt i Oslo; 3-delt program.
lukket: fasiliteter for samarbeid mellom organisasjoner
invitert: møtepunkter mellom organisasjoner, internt i organisasjoner og med uorganiserte
åpent: ansikt utad, kontaktflate organisasjoner/uorganiserte

Jeg utforsker hva bygget “tåler” og er egnet for. Samt hvilke aktiviteter som kan sees i sammenheng og vil gi hverandre noe mer. Det blir viktig for oppgaven å ta stilling til hva slags tilbud jeg ønsker at de unge i byen skal få, og hvilke typer program som vil være viktige for organisasjonene. Balansegangen mellom organisasjoner og tilbudet til de uorganiserte står sentralt.

Beskrivelse av prosjekt

Byggets arkitektur, både i rom og materielle kvaliteter, understreker byggets rolle som “lillebror” i området. Bygningsmassen klamrer seg til sin nabo og er både mindre i størrelse og mindre utsmykket enn sine naboer. Bygningen er heller ikke godt vedlikeholdt. Den gjør som sine storebrødre og vender parken ryggen. Med det nye grepet skal bygget bli selvstendig og tilby omgivelsene noe eget. Bygget tar på seg rollen som parkens samarbeidspartner og sammen skal de kunne aktivisere området på en ny måte. Publikum skal kunne vandre i parken og gjennom bygget og få en opplevelse. Rampelandskapet som beveger seg gjennom bygget fungere som en “rød løper” for de besøkende og leder dem inn til hjertet av bygget.

Den “nye” parken og bygningen kan brukes til ulike kulturtiltak, sport og rekreasjon. Fra man entrer parken og til man når hjertet av bygget skal man få smakebiter på hva som foregår i den nå så selvstendige og fremtredende bygningen. 

Bygget skal bli et sted det er naturlig for barn og unge i området å oppholde seg, og samtidig en arbeidsplass for mange mennesker. I dette ligger utfordringen å skape et fullt ut funksjonellt bygg for de arbeidende, og samtidig et bygg som byr på opplevelser og fasinasjon hos de tilfeldig forbipasserende eller faste gjestene.

Det som før var eneste inngang til bygget blir nå en likeverdig inngang med den fra parken. Denne vil by på helt andre ting enn inngangen fra parken, men det er likevel viktig at noen sentrale elementer er tilstede her også og skaper en sammenheng. Gjennom denne inngangen vil også vareleveringen foregå.

Gjennom de to inngangene når man hjertet av bygget som befinner seg på plan1. Her møter man resepsjon med tilhørende organisasjonsbibliotek, cafe og generelle oppholdsarealer.  Planet skal gi smakebiter på det som befinner seg i resten av bygget.

På Plan-1 finner man rom for filmvisning og fotostudio. På plan -2 ligger plenumsalen med kapasitet på ca 150 personer, med adkomst fra parken og egen adkomst fra bakgården i tillegg til adkomst fra resepsjonen.

På planene 2 og 3 finner vi kontorer, møterom, datarom, stillesoner, generelle oppholdsrom og andre fasiliteter som orgniasjonsmenneskene har behov for.

På plan 4 finner vi rom med muligheter for overnatting for besøkende til organisasjonene. Her finner vi også takterrasser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg blir kjempeglad hvis du vil legge igjen et lite fotspor, så kan jeg finne veien til deg også!